Segons declaracions del conseller Santi Vila, la Diputació de Girona no podrà desenvolupar el projecte de “condicionament” de la carretera dels Tres Ponts, carretera comarcal que va de Castelló d’Empúries a Palau-saverdera, pel greu impacte que tindria sobre el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

La Ponència Ambiental de la Generalitat de Catalunya així confirma les nostres consideracions que vam presentar a les consultes en el tràmit d’avaluació d’impacte ambiental, que el projecte representaria

  • un augment del trànsit rodat i, per tant, més afluència de cotxes i a més velocitat,
  • un augment de la pressió humana en el Parc i a la Reserva Integral (de màxima protecció),
  • un augment en els atropellaments de fauna.

Valorem positivament que així la Diputació ja no podrà seguir amb la tramitació del projecte i l’haurà de reconsiderar. Esperem, que tinguin en compte les nostres propostes de només millorar la capa asfàltica i la senyalització d’aquesta carretera, advertint els conductors que estan travessant un espai protegit.

En el Comunicat crta PNAE tres ponts agost2015 també reclamàvem que els diners que la Diputació destina a aquest tipus de projectes de millora de carreteres secundàries, es destinin a projectes socials i ambientals que són més urgents. Esperem, doncs, que sigui així.

Altra vegada es demostra que la mobilització ciutadana és essencial en la defensa del territori! Moltes gràcies a totes les persones que ens han donat suport en aquesta campanya!