In Defensa del territori, SOS Costa Brava

L’associació d’Amics de la Natura de Cadaqués, la Plataforma SOS Costa Brava i la IAEDEN-Salvem l’Empordà manifesten la seva frontal oposició a les previsions del sector Sa Guarda i sostenen que el PGOU de Cadaqués, el Pla Parcial i el Projecte d’urbanització són il·legals i comportaran un impacte ambiental i paisatgístic extraordinari i de caràcter irreversible, que malmetrà la imatge tradicional del municipi.

Per aquestes raons, han demanat a l’Ajuntament que fer efectiva l’aturada d’aquest projecte mitjançant tres secrits que sol·liciten la petició d’adopció d’un Acord de Ple per estudiar la reforma i modificació puntual del planejament general amb la finalitat de preservar l´àmbit territorial del Sector 6.2 Sa Guarda i desclassificar els terrenys, una sol·licitud de suspensió de llicències i la petició de declaració de nul·litat de ple dret del Projecte d’urbanització del Pla Parcial de Sa Guarda.

Podeu llegir el COMUNICAT

 

 

0