In Defensa del territori

L’entitat ha entrat una petició d’informació i de notificació de les llicències d’edificació que l’ajuntament atorgui a la zona industrial de Roses i avisa que continuarà la defensa de la legalitat urbanística i ambiental per aconseguir la restauració i protecció d’aquest espai.

Comunicat Zona Industrial Roses març2015