In Custòdia Agrària
El projecte “Seguiment, gestió i recuperació de basses temporànies a la finca vitivinícola de  La Gutina al Mas Torres  (serra de l’Albera, Alt Empordà)” de IAEDEN – Salvem l’Empordà i la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) ha comptat amb la col·laboració de l’empresa Geoservei, el celler la Gutina, i el finançament de la fundació Andrena.
El projecte es desenvolupa a la finca del Mas Torres a l’Albera (Alt Empordà), una explotació vitivinícola ecològica que té signat un acord de custòdia agrària amb l’entitat IAEDEN des del 2011. En aquesta finca, de caràcter mediterrani, s’hi troben diferents ambients d’interès natural com prats de dall i les dues basses temporals de la Gutina (la Cardonera i la Rajoleria). Aquests ecosistemes, degut a la seva singularitat, representen uns hàbitats prioritaris a nivell europeu amb una riquesa florística i faunística molt important però que es troben altament amenaçats.
En general, l’activitat agrícola ha tendit a reduir i drenar aquests tipus de sistemes naturals per augmentar les àrees de producció. Tot i que en l’actualitat aquesta no és la filosofia de l’explotació vitivinícola La Gutina, sí que va ocórrer a principi de segle XX, reduint la superfície i presència d’aquests ambients a la zona.
El projecte s’ha centrat en la recuperació d’una tercera bassa temporal (anomenada Prat dels Rosers) en el sistema de la Gutina que a principis del segle XX, mitjançant drenatges, va ser dessecada. Això també ha permès la identificació i petita intervenció en una quarta bassa (anomenada l’estany d’en Negre). Aquesta restauració amplia la presència d’aquest hàbitat tan particular i afavoreix les metapoblacions del conjunt de les basses. En concret, entre els organismes de les comunitats aquàtiques s’hi ha trobat anostracis, uns crustacis que habiten ambients temporanis i que estan amenaçats degut a la destrucció de seu hàbitat. Tant l’estudi del banc de llavors com els seguiments florístics han permès constatar la presència de diverses espècies de plantes d’interès pròpies d’aquests hàbitats temporanis. A més, la recuperació d’aquestes basses evitarà la inundació de les vinyes adjacents en episodis de pluja.
Aquest projecte es desenvolupa des de l’entitat IAEDEN (i el seu grup de treball en custòdia agrària) juntament amb biòlegs de la UVic-UCC especialitzats en botànica i ecologia aquàtica. Així mateix s’ha comptat amb dues empreses amb una àmplia experiència en aquest tipus d’actuacions: Geoservei i Foresterra. A més, aquest projecte s’ha gestat amb la col·laboració i les aportacions dels propietaris de la finca del Mas Torres. I s’està realitzant amb la col·laboració i finançament de la fundació Andrena.
Tot i que les actuacions de recuperació es van fer durant l’any 2015, no ha estat fins ara que les pluges han emplenat d’aigua i han permès gaudir del resultats. A més, durant aquests mesos s’estan estudiant i analitzant l’evolució i funcionament del sistema actual dels estanys temporanis de la Gutina.

 

Per a més informació:  677774875 (Montse)
 
Prat dels Rosers a La Gutina (Mas Torres)

 

Estany d’en Negre a La Gutina (Mas Torres)
 
 
0