Cultivant biodiversitat

“Cultivant biodiversitat” és un programa de custòdia del territori on la IAEDEN pretén participar de la conservació d’alguns prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.
Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a llarg termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i per això cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys.
L’objectiu general de “Cultivant biodiversitat” és garantir la conservació dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera i compatibilitzar l’ús agroramader amb la conservació dels seus valors naturals.
També es pretén vetllar per la conservació de les espècies de flora d’interès com la Marsilea strigosa amb un seguiment botànic en els espais amb acord de custòdia. I a més, es proposa la recol·lecció i creació d’una col·lecció de llavors d’espècies d’interès per a ser incorporat en un banc de llavors existent (Consorci SIGMA-Olot). Aquestes llavors permetrien en un futur, més enllà d’aquest projecte, en el cas que fos necessari, plantejar actuacions de ressembra, reforçament  o restitució de poblacions.

Un paisatge que alimenta

Durant els anys 2015/2016 la IAEDEN i el GOB Menorca vam impulsar un projecte anomenat ‘Un paisatge que alimenta’ amb l’objectiu d’impulsar la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat que actuen com a verdaders modeladors del paisatge i refugi de la biodiversitat. Els objectius del projecte consistien en:

– Fomentar els acords de custòdia. En la mesura que siguem capaços de signar acords de custòdia amb finques agràries s’anirà augmentant la superfície de territori ben gestionada. Es tracta d’un acord voluntari entre l’entitat de custòdia i una finca agrària on s’estableix un compromís d’ajuda mútua.

– Realitzar jornades de formació. S’inclouen diferents iniciatives per a conèixer  experiències i projectes d’arreu, així com actes on es tracti la relació entre l’activitat agrària amb el medi ambient, una aliança molt important per a trobar noves oportunitats per al sector.

– Promocionar els productes de custòdia. Donar a conèixer i promocionar els productes de les finques amb acord de custòdia ajuda en la comercialització i, per tant, en la viabilitat econòmica de les finques. Participar a fires i mercats de la zona, organitzar degustacions públiques dels productes de custòdia o fer promocions, són algunes de les estratègies utilitzades.

– Organitzar jornades de voluntariat agrari. La implicació social en el projecte és fonamental, i amb les jornades de voluntariat es pot ajudar directament a les finques que tenen una gestió agrària responsable en les seves tasques.

– Educar a les escoles. Es realitzen activitats d’educació ambiental relacionades amb el projecte de custòdia agrària a les escoles. D’aquesta manera s’apropa als joves a conèixer l’activitat agrària i tot el què hi ha darrera dels productes, els pagesos, el camp, la natura…

– Difondre i promoure el projecte de custòdia agrària. A través de diferents actes a la zona d’interès i també fora d’ella, es dóna a conèixer la custòdia del territori en l’àmbit agrari i es projecte socialment la figura del sector agrari responsable, amb especial dedicació a la dona.

– Ajudar a la gestió sostenible de les finques. Estan previstes una sèrie d’actuacions directes a les finques que ajudaran a millorar la gestió i a fer millores ambientals i paisatgístiques. Instal·lació de caixes niu, afavorir la pol·linització amb l’apicultura o la retirada de trastos vells són algunes d’aquestes intervencions.

– Comprovar els efectes ambientals de l’acord. Està previst realitzar inventaris dels valors naturals de les finques amb acord de custòdia per a poder conèixer els efectes ambientals de les mesures que es pacten amb les finques.

El resultat d’aquest projecte ha estat la signatura de 14 acords de custòdia per tota la comarca de l’Alt Empordà i el convenciment que hem col·laborat en el reconeixement de la gran tasca que fan els pagesos, així com la possibilitat de millorar el nostre paisatge agrari compatibilitzant la millora en la conservació del patrimoni natural dins l’activitat agrària/ramadera.

On ens pots trobar?

Mapa dels acords

Vídeo promocional

Vídeo promocional

Escolteu el primer sector

Escolteu o descarregueu el reportatge sobre la custòdia agrària a l’Alt Empordà emès al programa “El primer sector” de Catalunya ràdio.

Un paisatge que alimenta

0