Custòdia Agrària

La IAEDEN: pionera en custòdia agrària a l’Empordà.

L’any 2010 vam començar organitzant tallers, xerrades i mantenint converses amb pagesos de la comarca, que es va poder consolidar amb un projecte de custòdia agrària amb un acord de col·laboració amb el GOB Menorca (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) que ens va permetre aprofitar la seva experiència en custòdia agrària i engegar el projecte “Cultivant Sinergies”CUSTÒDIA AGRÀRIA: UN PAISATGE QUE ALIMENTA a la comarca, cofinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el fons FEADER.

La custòdia agrària es basa en un Acord de Pràctiques Agràries Sostenibles a l’Empordà, un acord voluntari entre una finca privada i IAEDEN, per tal de cercar una ajuda mútua que pugui beneficiar als objectius de les dues parts.

Són acords que parteixen del convenciment dels aspectes positius que se’n poden derivar d’una col·laboració mútua, i que es formalitzen amb la signatura d’un conveni privat adaptat a cada cas, en el qual el productor es compromet a dur a terme un seguit de mesures de preservació i millora ambiental. Aquestes mesures tenen com a objectiu la conservació dels valors naturals de la finca, la seva diversitat, tant agrària com ambiental i la utilització dels mètodes de producció més respectuosos amb el medi. Alhora que preserva i potencia el valor històric de la finca.

Com a contrapart la IAEDEN es compromet a assessorar en l’aplicació de les mesures i a col·laborar en la promoció dels productes i la finca, a fi d’aconseguir ajuts directes, treballar per la diversificació de vies de comercialització dels productes, treballar per un reconeixement del producte de proximitat com a producte de qualitat i de la terra.

Actualment, IAEDEN disposa de 13 acords de custòdia amb diverses finques agràries. A partir d’aquests, s’han organitzat presentacions, s’ha tingut presència a fires. També estem treballant en la celebració d’unes jornades tècniques, la realització de tallers per escoles, jornades de tastets de productes en custòdia, jornades de voluntariat a les finques associades i activitats de promoció dels productes de Custòdia Agrària de l’Empordà.

Amb aquest projecte de custòdia agrària la IAEDEN pretén impulsar la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat que actuen com a verdaders modeladors del paisatge empordanès i refugi de la biodiversitat.

Podeu trobar les darreres novetats a http://agroterritori-iaeden.blogspot.com i ens podeu localitzar al agroterritori@iaeden.cat

Custòdia Agrària