Custòdia Agrària

La IAEDEN: pionera en custòdia agrària a l’Empordà.

La custòdia agrària es basa en un Acord de Pràctiques Agràries Sostenibles a l’Empordà, un acord voluntari entre una finca privada i IAEDEN, per tal de cercar una ajuda mútua que pugui beneficiar als objectius de les dues parts.Són acords que parteixen del convenciment dels aspectes positius que se’n poden derivar d’una col·laboració mútua, i que es formalitzen amb la signatura d’un conveni privat adaptat a cada cas, en el qual el productor es compromet a dur a terme un seguit de mesures de preservació i millora ambiental. Aquestes mesures tenen com a objectiu la conservació dels valors naturals de la finca, la seva diversitat, tant agrària com ambiental i la utilització dels mètodes de producció més respectuosos amb el medi. Alhora que preserva i potencia el valor històric de la finca.

Com a contrapart la IAEDEN es compromet a assessorar en l’aplicació de les mesures i a col·laborar en la promoció dels productes i la finca, a fi d’aconseguir ajuts directes, treballar per la diversificació de vies de comercialització dels productes, treballar per un reconeixement del producte de proximitat com a producte de qualitat i de la terra.

Aquest programa s’inicia l’any 2010 organitzant tallers, xerrades i mantenint converses amb pagesos de la comarca, que es va poder consolidar amb un projecte de custòdia agrària amb un acord de col·laboració amb el GOB Menorca (Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) que ens va permetre aprofitar la seva experiència en custòdia agrària i engegar el projecte “Cultivant Sinergies”CUSTÒDIA AGRÀRIA: UN PAISATGE QUE ALIMENTA a la comarca, cofinançat pel Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el fons FEADER 2011-14.

Actualment, IAEDEN disposa de 15 acords de custòdia amb diverses finques agràries en actiu amb les que anualment es realitzen jornades de formació, activitats de difusió o de voluntariat i un trobada anual de propietaris. A més, al llarg dels anys, a mesura que s’identifiquen les mancances i es va aconseguint finançament  s’han pogut realitzar diverses inversions d’interés agrari i natural a les finques agràries en custòdia: instal·lació de caixes niu d’òliba i rapinyaires, instal·lació d’un filtre verd al Mas Marcè a Siurana d’Empordà, millora de l’eficiència de la captació d’aigua del Mas Corbera de Baussitges (Subvencions espais naturals PN Albera), naturalització d’una bassa de reg a la Vessana (Castelló d’Empúries), analítiques i propostes de millora de la qualitat de carn de la vaca de l’Albera amb l’IRTA-Monells, recuperació d’un estany temporal al sistema de la Gutina de Can Torres a Vilartolí (Fundació Andrena- col·laboració amb Geoserveis i Universitat de Vic), instal·lació d’un dipòsit de recollida d’aigües pluvials a la Clota de Llers (Fundación Biodiversidad).

Amb aquest projecte de custòdia agrària la IAEDEN pretén impulsar la conservació de les activitats agràries tradicionals, ambientalment sostenibles i de proximitat que actuen com a verdaders modeladors del paisatge empordanès i refugi de la biodiversitat.

L’any 2016-17 i finançat per la Generalitat de Catalunya, s’ha iniciat un nou projecte de custòdia agrària “CULTIVANT BIODIVERSITAT” és un programa de custòdia del territori on la IAEDEN pretén participar de la conservació d’alguns prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.

Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès europeu prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. Per això, s’han signat acords de custòdia entre la IAEDEN i els propietaris de 22 prats de dall i 5 més amb els propietaris de les basses de l’Albera que estan protegides com a Xarxa Natura 2000, als municipis de Cantallops, Capmany i Sant Climent Sescebes. Tot i el reconeixement a la feina feta durant dècades als pagesos que han modelat aquests espais tan preuats, amb aquest projecte la IAEDEN ha recuperat la pràctica tradicional del dall dels prats que s’havien abandonat recentment. A més, s’han realitzat inventaris florístics (s’han identificat més de 230 espècies vegetals diferents) i s’han organitzat jornades de voluntariat de recollides de llavors i emmagatzemat al banc de llavors del SIGMA a Olot. A més, amb l’ajuda de la Diputació de Girona es va realitzar una  diagnosi de l’estat de conservació dels estanys temporals que tenim acord de custòdia, a més d’analítiques de la qualitat farratgera de l’herba per tal de determinar la sortida comercial més adient així com propostes de millora de qualitat.

Podeu trobar les darreres novetats a http://agroterritori-iaeden.blogspot.com i ens podeu localitzar al correu electrònic agroterritori@iaeden.cat

La IAEDEN som membres actius del grup de treball de custòdia agrària de la Xarxa Custòdia del Territori, per a més informació http://www.xct.cat/ca/grupsdetreball/gtca_quisom.html

custodia-agraria
0