In Custòdia Agrària
La jornada, organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Agrària, va tenir lloc el passat 5 de març i ha estat subvencionada pel Pla Anual de Transferència Tecnològica 2016 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
La custòdia agrària pretén compatibilitzar la gestió agrària i la seva viabilitat econòmica amb la conservació dels valors naturals. L’apicultura pot ser un complement a les explotacions agrícoles que genera unes sinergies molt interessant. A més les abelles, sens dubte, són animals que viuen d’una manera molt intensa una relació de dependència amb la natura, essent-ne, per tant, un bioindicador. 
La jornada va ser un curs d’introducció al maneig ecològic de les abelles no només des del punt de vista del que vindria a ser l’apicultura ecològica convencional sinó també, i fent un pas més enllà, des de la visió i el mètode que ens ofereix el concepte de “rusc salvatge”, una aproximació completament diferent en la que la forma de vida natural de l’abella esdevé la paraula clau (presentació del treball desenvolupat per Jean Claude Guillaume). 
 
 
 
A les 9:30h els participants van començar a arribar al centre cívic de Vilajuïga, on a les 10h es va començar la jornada amb la presentació de la jornada per part de Montse Pascual, membre del grup de treball de custòdia agrària de la IAEDEN. 
 
Seguidament es va començar amb una presentació d’Introducció teòrica sobre la feina de l’apicultor i els materials a l’apicultura ecològica de l’apicultor Xavier Llorente, on d’una manera molt didàctica va explicar a les persones interessades en iniciar-se en l’apicultura quins són els principals elements a tenir en consideració. 
 
Un cop finalitzada aquesta introducció, i després d’una pauxa-cafè, el mateix Xavier Llorente va fer una presentació dirigida més a apicultors experts amb la Presentació del treball de J.C. Guillaume i J.M. Frèrès sobre el rusc ecològic. Característiques i avantages, en la que es presentava les principals característiques d’un model de gestió de les abelles des d’una òptica totalment diferent i que el mateix apicultor ha pogut conèixer a través de es converses i trobades amb J.C, Guillaume. 
 
A la jornada es van inscriure un total de 41 persones, però l’assistència va ser de 34 participants amb uns perfils molt diversos, des de persones que es volen iniciar a l’apicultura, des de apicultors en actiu, personal de l’administració o experts en la matèria. La valoració de la jornada per part dels participants és molt positiva. 
 
Podeu consultar les presentacions a:
 
 
El ponent vol fer una esmena a la informació donada durant la jornada i és: el termini durant el qual ha d’estar la colònia en tractament amb APISTAN al descontaminador ha de ser COM A MÀXIM 3 DIES. 
 
I la documentació annexa de la jornada és:
 
0