In Custòdia Agrària

Considerem que la celebració d’un festival a ple cor del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà és el resultat del reflex d’una manca de planificació i regulació de les activitats al parc.

El proper divendres 20 de maig, si no hi ha un canvi de rumb, sembla ser que es celebrarà el Festival Norai al Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, a tocar de la Reserva Natural Integral de Les Llaunes. Aquest és un reflex de la perversió de la visió que es té a una part de la societat sobre el que representa un parc natural. Per alguns és un lloc idíl·lic on poder fer negoci amb una visió romàntica i perfecta de la natura, sempre a la mercè dels interessos econòmics, eludint la realitat de l’espai on s’emmarca aquesta explotació comercial. L’objectiu principal d’un parc natural és la protecció i conservació de la biodiversitat i hàbitats que el componen, i aquesta fita ha d’estar sempre per sobre de qualsevol interès econòmic i, en tot cas, les activitats econòmiques que s’hi desenvolupin han d’estar sempre ajustades i cotades a les necessitats de conservació.

Malgrat que la Llei 12/1985 d’Espais Naturals i el propi planejament municipal de Castelló d’Empúries marquen que a la zona no s’hi poden desenvolupar activitats que “produeixin sorolls innecessaris que puguin pertorbar el comportament normal de la fauna” i que “no es permetran en cap cas activitats que, directa o indirectament, puguin perjudicar els valors naturals de protecció” tot sembla ser que el Festival Norai es celebrarà aquest cap de setmana. Cal recordar que la legislació reconeix també el Principi de Precaució, formula que permet, en cas de desconèixer les conseqüències finals d’una activitat, però tenir la intuïció que poden causar un impacte important, suspendre l’esdeveniment i evitar així un mal major fins que es tingui suficient informació al respecte.

La celebració del festival és també un reflex de la manca de planificació i regulació que té el parc, atès que l’única llei que regula l’espai és la de la seva creació, del 1983, desfasada i poc específica. El Pla Especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Aiguamolls de l’Alt Empordà, aprovat definitivament el 2010, era més actual i específic, però va caure per sentència judicial.

Des de la IAEDEN seguim demanant l’anul·lament del Festival Norai acollint-nos en la normativa sobre protecció d’espais naturals i del propi POUM de Castelló d’Empúries, demanem que s’apliqui el Principi de Precaució per evitar afectacions en les poblacions d’aus nidificants de la zona (com per exemple el corriol camanegre) i que es reprengui per part de les administracions implicades la redacció d’un nou Pla Rector d’Ús i Gestió (PRUG) que posi mitjans i fi a la gran varietat d’activitats que posen en perill la conservació de la biodiversitat del parc.

0