In Carreteres, Defensa del territori

La Diputació de Girona ha començat altra vegada a tramitar un “condicionament” d’una altra carretera que travessa el PN dels Aiguamolls de l’Empordà, la GI-V-6103 o la popularment coneguda com la carretera dels tres ponts. Aquesta també travessa la Reserva Integral dels Estanys.

Recorrerem aquest projecte i, com fa quatre anys amb un projecte similar de la carretera veïna GI-V-6102, volem comptar amb el suport de la gent que tampoc entén aquest tipus de projecte perquè

1) contradiu els esforços de conservació del Parc Natural, i

2) representa una despesa pública innecessària i, per tant, no justificada.

Per això demanarem la retirada del projecte i iniciem, altra vegada, una recollida de signatures.

Més informació també al Comunicat crta PNAE tres ponts agost2015

0