In Custòdia Agrària

S’hi preveu la construcció de nou d’una granja, de l’empresa Agrícola Ramadera Pebejo SL, que preveu tenir una capacitat de 2000 porcs i es situa en una de les zones més sensibles dels estanys de l’Albera.

El passat agost vam presentar al·legacions contra la construcció d’una granja de 2000 porcs a la zona de l’Estany Llampol. No és la primera vegada que es proposa un projecte similar a aquesta zona, al 2018 s’hi va projectar una granja de dimensions similars que va decaure per les greus implicacions ambientals que hagués tingut la seva construcció. L’amenaça principal és l’afectació al medi hídric de la zona, tant pel que fa a la contaminació per purins de les aigües superficials i subterrànies, com per l’extracció d’aigua per nodrir les necessitats de les instal·lacions.

En aquesta ocasió hem al·legat les diverses incompatibilitats que presenta el projecte, tant urbanístiques com ambientals. Per començar el projecte es situa a una àrea on no és possible la construcció de cap nau i infraestructura associada a l’explotació al ser sòl forestal, segons marquen les Normes Subsidiàries de Sant Climent Sescebes. En aquest sòl només serien possibles usos que no impliquessin la transformació de la naturalesa forestal i que no suposessin la “lesió” del valor específic de la vegetació arbòria a protegir. A més a més, qualsevol incompliment d’aquests condicionants suposaria una infracció urbanística i per tant susceptible d’una sanció.

A nivell ambiental les implicacions són més grans atès el context natural dins el qual es fa la proposta d’instal·lació ramadera. El projecte es situa dins una àrea qualificada com a connector ecològic i molt propera als espais naturals protegits de la Xarxa Natura 2000 de les basses de l’Albera i Riu Llobregat d’Empordà – riera de Torrelles i en la zona d’influència de la zona humida protegida de l’Estany Llampol. La construcció d’una granja de porcí en aquesta àrea seria una autèntica amenaça a la flora i fauna única que habita els espais propers. Les amenaces principals a l’Estany Llampol i les zones humides properes són:

  • Sobreexplotació dels recursos hídrics subterranis per nodrir les instal·lacions de l’aigua necessària per funcionar, podent arribar a afectar la dinàmica hídrica de la xarxa d’estanys temporals.
  • Contaminació per nitrats de la zona (afectant rieres i estanys protegits) al preveure’s l’eliminació de les dejeccions ramaderes dins l’àmbit de l’explotació. Aquesta contaminació acabaria generant un procés d’eutrofització (excés de nutrients) del conjunt dels sistemes aquàtics de la zona que provocaria un canvi radical de les condicions fisicoquímiques i podria arribar a provocar la desaparició d’espècies úniques que habiten aquests espais.
  • Destrucció de l’hàbitat per mitjà d’un increment en la freqüentació de la zona per part de camions i un increment en els atropellaments de la fauna i molèsties que podrien fer que la rica biodiversitat d’avifauna busqui indrets diferents per establir-se.

Aquests riscs ja són coneguts per la Generalitat gràcies a la denúncia que vam fer davant el Parlament sobre les greus implicacions ambientals que tindria la construcció d’una granja de porcs en aquest espai. És per això que a l’octubre de 2019 el Parlament de Catalunya va resoldre instar al Govern a mantenir el màxim zel ambiental i territorial en la tramitació administrativa per atorgar o denegar les llicències i per elaborar les avaluacions ambientals corresponents.

Seguirem l’evolució administrativa d’aquest projecte de ben prop.

Leave a Comment

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

0