In Defensa del territori, Energia

La base de la seva manca de credibilitat rau en el conflicte d’interessos dels redactors.

Recentment s’ha publicat un estudi científic que, aparentment, contrarestaria les advertències fetes per diversos investigadors de renom sobre els impactes que podria produir la construcció del parc eòlic marí Tramuntana, al davant del Golf de Roses. Aquest fet podria estar dins de la normalitat dins el món científic on és comú que els investigadors comprovin la feina dels seus companys de professió per rectificar o actualitzar el coneixement científic sobre un assumpte concret. Les alarmes salten quan es comprova qui són els autors i autores de dit estudi. Les persones que redacten l’escrit formen, o bé part de la consultora ambiental contractada pels promotors per redactar els estudis d’impacte ambiental del projecte o bé formen part directament del grup d’enginyers i especialistes de la pròpia empresa promotora. En aquestes situacions el comú és que en l’escrit els autors reconeguin que existeix un conflicte d’interessos atès que la informació publicada afavoreix els interessos de l’empresa que surt beneficiada del contingut publicat. Doncs bé, aquest reconeixement no apareix per enlloc, fent que directament ocorrin dos coses:

  • La credibilitat de la informació publicada és poca atès que no s’ha realitzat un anàlisi imparcial dels fets i per tant pot haver-hi un esbiaix en la forma d’enfocar i justificar els anàlisis desenvolupats.
  • Els autors són conscients de l’existència d’un conflicte d’interessos i amaguen amb premeditació aquest fet, tot esperant que, a ulls inexperts, l’informe tingui una validesa completa i equiparable a l’anàlisi fet pel grup de científics que alertaven dels potencials impactes del desenvolupament d’un parc eòlic marí com el Tramuntana al Golf de Roses. Aquest modus operandi ens recorda als estudis científics que deien que fumar era bo per la salut i després es descobria que havien estat finançats per les pròpies empreses tabacaleres o bé aquells estudis que desmentien l’existència del canvi climàtic i darrere trobàvem que les promovien les petrolieres en un intent d’evitar perdre el seu negoci.

Aquesta imparcialitat dels autors ja ha sigut denunciada als responsables de la revista on s’ha publicat l’article perquè prenguin les mesures adients.

Autors de l’estudi pro-parc Tramuntana, amb conflicte d’interessos.
Autors de l’estudi que alerta dels impactes del parc Tramuntana, sense conflicte d’interessos.

0