In Ambiental, Defensa del territori, Energia

PROPOSTA ADREÇADA ALS PARTITS POLÍTICS per avançar cap a una transició energètica ben planificada a Catalunya

La IAEDEN, juntament amb una trentena d’entitats catalanes, demanen als partits polítics que es presenten a les eleccions al Parlament de Catalunya, que incloguin la derogació del Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls de les energies renovables. L’objectiu d’aquestes organitzacions és posar l’accent en la importància de fer una transició energètica basada en un model democràtic participatiu, distribuït pel territori, de proximitat als llocs de consum i que incorpori els valors de protecció ambiental i de les persones impulsats per la Unió Europea.

Denuncien que arran del Decret llei 16/2019 des del gener de 2020 es presenten i tramiten un allau d’avantprojectes de grans centrals industrials eòliques i fotovoltaiques, promogudes per empreses relacionades amb els grans oligopolis de les energies fòssils i fons d’inversió internacionals, que provoquen la destrucció de milers d’hectàrees de conreu i bosc i l’alteració d’extenses àrees rurals. Les entitats demanen una nova regulació que inclogui i detalli els criteris de protecció ambiental, integració paisatgística, distribució territorial, planificació urbanística, governança i consens amb els Ajuntaments així com la protecció dels drets bàsics de tots els afectats.

Les entitats consideren que per avançar cap a una transició energètica ben orientada, és imprescindible disposar d’una planificació territorial estratègica de les centrals de producció industrial d’energia renovable a Catalunya, prèvia a la valoració i validació dels avantprojectes de les grans centrals de producció industrial d’energies renovables. Fins que no es disposi d’aquesta planificació, pactada amb els agents del territori, les entitats consideren que cal aplicar una moratòria de tots els projectes en tramitació, per poder determinar quins s’ajusten als criteris bàsics.

La Transició Energètica a Catalunya ha de prioritzar l’impuls de les instal·lacions d’autoproducció d’energies renovables per aconseguir llars i empreses 100% autosuficients energèticament. I la planificació territorial ha d’evitar l’acumulació excessiva de projectes sobre un territori i donar compliment al que determina la normativa europea i regula la Llei 16/2017 del canvi climàtic de la Generalitat de Catalunya, que cal emplaçar els punts de producció d’energies renovables propers als centres de consum i en espais antropitzats (polígons industrials, canals de rec, vorals de xarxes viàries, espais degradats…).

ENTITATS ADHERIDES:
ADENC
Agrupació per a la Protecció del Medi Ambient del Garraf (APMA-EdC)
Associació de defensa de l’espai natural de les Tàpies ( ADENT)
Associació de Naturalistes de Girona
Associació Espai Llobregós
Associació Mediambiental La Sínia
CACiS el forn de la calç
Col•lectiu Escologista Bosc Verd – EdC (Ecologistes de Catalunya)
Coordinadora Les Garrigues eòlica i solar sostenibles
El FANAL Grup Ecologista del Moianes
El Trill. Associació del terme ďArgençola
Espitllera Fòrum d’Estudis Segarrencs
Federació – Ecologistes de Catalunya EdC
G.D. Serra de Pinós
Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans – Ecologistes de Cataluna (GEPEC-EdC)
GDT PONTONS, Grup de Defensa del Territori de Pontons
Grup de Defensa del Territori del municipi d’Estaràs
Grup per a la Defensa del Medi Natural de la Segarra – Ecologistes de Catalunya
IAEDEN-Salvem l’Empordà
IPCENA
Plataforma cívica SOS Grevalosa
Plataforma d’afectades per la concentració d’aerogeneradors
Plataforma pel riu Siurana
Plataforma per a la defensa del patrimoni natural del Priorat
Plataforma Salvem Lo Pallars
Sobirania Energètica de la Baixa Segarra (SEBS)
Xarxa Sobirania Energètica

0