In Custòdia Agrària, Defensa del territori

L’Ajuntament de Figueres ha posat a exposició pública l’aprovació inicial de la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació per adaptar-la al nou marc legislatiu. A la IAEDEN pensem que la modificació de l’Ordenança ha de ser més ambiciosa i ha de contribuir a canviar el model de mobilitat i per això hem presentat al·legacions.

El mes de març del 2020 fèiem públic, per convocar una bicicletada reivindicativa a Figueres, un manifest titulat La Bicicleta és la solució. En ell, es constatava: “Figueres viu un col·lapse de trànsit gairebé permanent. Es perden moltes hores de feina i de lleure en els embussos. Les emissions de gasos a l’atmosfera agreugen l’emergència climàtica que patim. La contaminació i la fressa perjudiquen la nostra salut i, amb el risc d’accidents, han expulsat la mainada i la gent gran de molts espais de la ciutat així com perjudicat greument la convivència veïnal: el cotxe ha passat per davant de les persones”.


Al govern municipal li demanàvem:


1) La creació d’una xarxa de carrils bicis per la circulació segura de les bicicletes i patinets.
2) La pacificació del trànsit allà on no es poguessin crear carrils bici.
3) Una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes i patinets.
4) L’aprovació d’una ordenança que regulés l’ús de la bicicleta i dels patinets per garantir que les mesures que reclamem no perjudicaran ni la mobilitat de les persones ni la seva seguretat.


17 entitats ciutadanes van donar suport al manifest i a la bicicletada malgrat que la pandèmia va obligar a reconvertir-la en una #bicicletada en xarxa, el juny de 2020.


D’ençà d’aleshores, hem seguit treballant per una mobilitat que no passi pel caos circulatori actual del vehicle privat que només travessa la ciutat o busca lloc per estacionar sinó per retornar l’espai públic al vianant, a la mainada i que permeti els desplaçaments segurs en bicicleta.


Així, la IAEDEN-Salvem l’Empordà plantejem un canvi en el model de mobilitat ciutadana, fonamentat en la voluntat de recuperar l’espai urbà per a les persones. En els propers mesos l’anirem donant a conèixer mitjançant reunions amb els grups municipals, amb entitats ciutadanes i també amb actes públics.


De moment hem presentat al·legacions a la modificació de l’Ordenança Municipal de Circulació, que és un dels instruments per a canviar el model de mobilitat, juntament amb el POUM, el Pla de Mobilitat i el tipus d’urbanització de l’espai urbà, que busquen garantir la seguretat dels vianants i dels ciclistes.


Volem fomentar la caminada i l’ús de la bicicleta, recuperar l’espai públic en favor de les persones més vulnerables, de la gent gran, de les persones discapacitades i de la mainada.
Amb menys cotxes i més vianants i bicicletes, tindrem una ciutat més amable i molt més atractiva pels forasters; a Figueres s’hi viurà millor.

0