In Defensa del territori, Som EMPORDÀ

Hem preparat al·legacions al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Figueres, que és a exposició pública fins al dia 4 de novembre.

Celebrem que finalment el nou POUM de Figueres s’hagi aprovat inicialment després que la primera fase de participació ciutadana tingués lloc la tardor de 2013 i l’Avanç de POUM s’aprovés l’any 2018. Esperem que l’aprovació inicial sigui la recta final que porti a la superació del PGOU de 1983, un document completament desfasat.

Durant aquest temps ha canviat substancialment la legislació en matèria d’urbanisme, el nombre d’habitants de Figueres i l’estructura socioeconòmica de la ciutat. A qüestions generals com el canvi climàtic i el problema de l’energia, els residus i l’aigua s’hi afegeixen reptes propis de la ciutat com la problemàtica dels barris de l’oest, la barrera que suposa el ferrocarril, la degradació del teixit residencial del centre, la gran arribada de nous figuerencs dels darrers anys junt amb la marxa d’un cert contingent de població nascuda a Figueres que s’ha establert en poblacions veïnes. Totes aquestes qüestions, i d’altres que no se citen ara per no fer-ho massa llarg, d’alguna manera depenen o tenen relació amb el planejament urbanístic, que és un instrument potent per a posar les bases del model de ciutat que volem per als propers quinze o vint anys. Per tant, Figueres necessita amb urgència un nou planejament urbanístic que permeti abordar totes aquestes qüestions.

De la documentació posada a exposició pública, ens preocupen especialment els següents temes:

  • L’estació del centre de Figueres: El POUM ha d’assegurar el manteniment d’aquesta estació.
  • El model viari i la mobilitat: Ha de millorar però ha de ser sostenible. No cal tot el que s’ha previst i sí que cal preveure aparcament per treure cotxes dels carrers i tenir més espai per a vianants i bicicletes.
  • La ciutat construïda i el patrimoni a protegir: A la ciutat històrica cal mantenir tipologies unifamiliars o bifamiliars i patis tant per garantir la conservació del patrimoni i la imatge de la ciutat com per la qualitat de vida que ofereixen aquestes tipologies, que ja existeixen i s’estan deixant perdre, i que es troben en uns carrers que no suporten més densitat.
  • La Sala Edison: Un edifici emblemàtic de la ciutat que a l’Avanç de POUM es classificava com equipament públic i que al document final se’l destina a usos comercials, terciaris i dotacions, amb ús compatible hoteler. Reclamem que es torni a classificar com equipament públic i es dugui a terme la seva recuperació.

Podeu consultar les al·legacions presentades a continuació. Anirem fent difusió de les al·legacions que presentarem perquè qui vulgui les pugui subscriure.

0