In Aigua dolça

Els voluntaris que participen en les jornades de voluntariat ambiental ajuden a les nostres entitats en el manteniment de les finques en custòdia. L’ANG ha recuperat alguns punts d’aigua situats a la Vall de Sant Daniel amb l’objectiu de potenciar les poblacions d’amfibis d’aquesta zona. Seguint amb els treballs de restauració, activistes dels NATUS van fer una plantada de vegetació per oferir un major refugi a les espècies d’amfibis.

Els amfibis són el grup animal més amenaçat del planeta. El fet que els calguin dos medis diferents per al seu desenvolupament, l’aquàtic i el terrestre, els fa especialment vulnerables. A l’Espai d’Interès Natural de les Gavarres existeixen multitud de punts d’aigua que són essencials per a la conservació d’aquests animals, però molts d’aquests punts han anat desapareixen o presenten un estat de conservació millorable.

ANG voluntariat ambiental basses Sant Daniel 2 ANG voluntariat ambiental basses Sant Daniel 3

0