L’energia és un tema central a la IAEDEN: la lluita contra la MAT i les prospeccions marines per hidrocarburs, el debat de la implantació de l’energia eòlica a la comarca o la contaminació i el malbaratament de l’aigua. El 2010, el grup d’energia va impulsar el projecte “Energia: De l’ecopoble a l’ecocomarca” amb una prova pilot al municipi d’Ordis, que estudiava exemplificar alternatives reals de la producció d’energies renovables de manera descentralitzada.

Tots els conflictes relacionats amb l’energia que podem trobar a la comarca, però, tenen un origen i unes repercussions més enllà i la col·laboració amb altres entitats resulta imprescindible. El nostre contacte, primer amb companys d’entitats gironines i, després, amb col·lectius de tot Catalunya, es va concretar a l’octubre de 2013, en la creació de la Xarxa per la sobirania energètica.

En la situació actual de canvi climàtic, l’imminent esgotament dels combustible fòssils, el greu impacte ecològic que generen aquests, i considerant els impactes i les desigualtats socials que genera la producció energètica actual, apostem per un canvi profund de model. El nou model s’ha de basar en fonts d’energies renovables i sostenibles amb criteris de màxima eficiència, estalvi i reducció del consum. El decreixement energètic és inevitable i el control de la producció energètica ha de ser gestionat des d’una òptica no mercantilista, apostant per gestions públiques i/o comunitàries en la construcció dels béns comuns. La implicació de les propostes locals permetrà adaptar els mitjans de producció a la conservació de l’entorn i respectarà la qualitat de vida.

Grup d’Energia

Enllaços/documents:

Línies de treball:

Ara mateix sobretot col·laborem amb la Xse (Xarxa per la sobirania energètica), dins el grup nordest o de comarques gironines d’aquesta Xarxa i també amb la Plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana. Trobareu més informació sobre les activitats i campanyes en els llocs següents:

0