IAEDEN-Salvem l’Empordà, segons el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades pels usuaris del lloc web. Tanmateix IAEDEN-Salvem l’Empordà, entén que el fet d’omplir els formularis que figuren al lloc web, l’usuari es considera suficientment informat de les finalitats de la recollida de les seves dades personals i de les finalitats del tractament que se’n derivarà, autoritzant així a IAEDEN-Salvem l’Empordà a tractar les dades per a les finalitats expressades en cada cas.

Aquestes Dades Personals estan sent tractades i incorporades als corresponents fitxers automatitzats, degudament inscrits en el Registre General de Protecció de Dades. La política de privacitat, IAEDEN-Salvem l’Empordà, assegura, en tot cas, l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel•lació, informació de valoracions i oposició, en els termes establerts en la legislació vigent.

Per això, IAEDEN-Salvem l’Empordà informa de la possibilitat d’exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició, dirigint un escrit al correu electrònic iaeden@iaeden.cat o bé trucant al telèfon 972 67 05 31.