INFORMACIÓ BÀSICA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT: el Responsable del Tractament de les teves dades és  la IAEDEN amb NIF G17098534, domicili al carrer Sant Vicenç, 30 1r. de Figueres (Girona) i amb correu electrònic iaeden@iaeden.cat.

FINALITATS:  les finalitats principals del tractament de les teves dades personals són la gestió de socis, col·laboradors i simpatitzants de la IAEDEN, per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’entitat.

Les categories de dades de les que disposem per a la gestió de socis són: nom, cognoms, data de naixement,  DNI, e-mail, telèfon,  adreça postal, número de compte corrent, sexe i import de la quota de soci.
Les categories de dades de les que disposem dels col·laboradors i simpatitzats són:  nom, e-mail i telèfon.
Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’Entitat que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

 LEGITIMACIÓ: Tractem les teves dades de caràcter personal sobre la base de:

  • El teu consentiment (per a l’enviament de comunicacions de la nostra Entitat). Aquest consentiment  pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps en que duri aquest consentiment.
  • La necessitat del tractament per a la execució del contracte subscrit.
  • L’ interès legítim de la nostra Entitat.

DESTINATARIS: Les teves dades no seran comunicades a tercers sense previ consentiment, així com tampoc es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals

DRETS: Tens el dret a sol·licitar-nos l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-te al tractament, així com el dret a la portabilitat de les teves dades.

Si tens qualsevol dubte, pots posar-te en contacte amb nosaltres a través de iaeden@iaeden.cat  o per correu postal a IAEDEN  C/ Sant Vicenç, 30 1r. 17600 Figueres.