RENOVABLES SÍ, PERÒ NO PAS AIXÍ!

Les grans energètiques continuen aprofitant la liberalització i facilitació d’implantació de grans parcs eòlics i fotovoltaics que permet el Decret Llei 16/2019 de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovablesAixí doncs, actualment s’estan tramitant diversos parcs eòlics i solars a la comarca, els eòlics concentrats a la zona de l’Albera. Alguns d’aquests projectes ja han estat acceptats a tràmit per la ponència d’energies renovables, d’altres s’han rebutjat i la majoria encara estan pendents de tramitació. Els aerogeneradors d’aquests parcs eòlics, són els d’última generació, que fan uns 200 metres d’alçada els edificis més alts de la comarca fan uns 60 metres.

Projectes de parc eòlics a l’Alt Empordà (tots concentrats a la zona de l’Albera)

Perquè ens oposem a l’actual model d’implantació de les renovables?Què proposem?

La postura de la IAEDEN és contrària al model d’implantació d’energies renovables actual, en cap cas estem en contra de la transició d’energies fòssils a renovables, de fet, és l’únic camí per pal·liar els efectes del canvi climàtic.
La implantació que s’està imposant ara és purament especulativa i buscant un model energètic basat en grans projectes de parcs eòlics i solars que abasteixin la població, suposant això la continuació del model oligopolístic actual i generant un fort impacte ambiental, paisatgístic i social als llocs on es desenvolupen. Per contra nosaltres defensem que el model que ha de prevaldre és del de petita i mitjana escala, d’autoconsum i comunitats energètiques que permeti que, després de molts d’anys d’abús per part de les grans elèctriques, l’energia torni a ser un recurs en mans de la població, democratitzant així la seva producció i essent valorada com el que és, una necessitat bàsica.
És per tot això que lluitem i pressionem perquè, abans de desenvolupar grans infraestructures energètiques amb l’impacte ambiental que això té, s’assoleixi el màxim nombre d’instal·lacions d’autoconsum i producció d’escala petita i mitjana, la qual està estimada que podria cobrir el 30% de la demanada energètica catalana.
Efectivament amb això no tindrem suficient per cobrir tota la demanda energètica, però la resta de grans projectes que s’hagin de desenvolupar exigim que es facin primer de tot basats en una planificació energètica territorial i es dimensionin a les necessitats i realitats ambientals dels llocs on s’hagin d’instal·lar. Aquest desenvolupament haurà d’anar acompanyat per suposat amb una millora en l’eficiència en el consum energètic d’empreses i habitatges, la potenciació de models de mobilitat amb baixa demanda energètica (transport col·lectiu) i estils de vida (dieta, consum, oci, etc) que suposin un menor consum energètic.

Cas especial: Parc Eòlic Tramuntana (medi marí)

Es vol projectar un parc eòlic amb 80 aerogeneradors de 254 m d’alçada al Golf de Roses. Aquest és un cas especial per la ubicació i embergadura del projecte. Al ser en medi marí, es tramita a nivell estatal.

0