In Activitats, Ambiental, Custòdia Agraria
El dissabte 28 de gener, a les 11 del matí, organitzem a Cantallops un acte per explicar el projecte Cultivant biodiversitat i signar els acords de custòdia agrària amb els propietaris dels prats de dall més ben conservats de l’Albera (al terme municipal de Cantallops). A l’acte estarem acompanyats pels propietaris dels prats de Cantallops, per la Secretària de Medi Ambient i Sostenibilitat, Marta Subirà, i l’alcalde de Cantallops, Joan Sabartés. És un acte obert a tothom.
Cultivant biodiversitat és un programa de custòdia del territori de la IAEDEN que té com a objectiu la conservació de prats de dall i basses temporànies de l’Albera, entenent que són part del mateix conjunt hidrològic i que es troben entre els hàbitats d’interès comunitari més singulars presents a la zona.
Els prats de dall són hàbitats seminaturals que han de ser objecte de maneig permanent per garantir-ne la conservació. Els diferents estudis realitzats adverteixen que la seva conservació no està garantida a llarg termini, per causes multifactorials. Per altra banda, les basses temporànies són hàbitats d’interès comunitari prioritaris i reconeguts per la seva elevada biodiversitat i la seva singularitat florística. La seva conservació és una prioritat pel grup de custòdia agrària de la IAEDEN i cal un reconeixement de la feina realitzada pels pagesos de la zona durant molts anys.
L’objectiu general de Cultivant biodiversitat és garantir la conservació dels prats de dall i basses temporànies de l’Albera i compatibilitzar l’ús agroramader amb la conservació dels seus valors naturals.
0